Informasjon om våre porter

Et sikkert valg

Den europeiske og norske standarden for garasjeporter, NS/EN 13241-1, trådte i kraft 1. mai 2005. Standarden inneholder en mengde sikkerhetskrav
til port, beslag og portåpner.

For beslag vil dette bety krav til klemsikring, fallsikring m.v. Klemsikring innebærer bl.a. at det ikke skal være mulig å bli sittende fast mellom portblad og skinner, mens fallsikring innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker.

Når det gjelder selve garasjeporten omhandler standarden bl.a. klemsikring, lyd- og varmeisoleringsevne samt vind- og vannbestandighet. Med klemsikring i forbindelse med selve porten menes det at det ikke skal være mulig å klemstre fingrene mellom portbladene.

Til portåpneren stilles det krav til automatisk kraftjustering og automatisk reversering/stopp. Sistnevnte innebærer at garasjeporten – når den på vei ned møter motstand – stopper og går opp igjen. Møter den motstand på vei opp stopper den. Med automatisk kraftjustering menes at garasjeportåpnere bare bruker den kraften som er nødvendig for å åpne og lukke porten. På denne måten sikres det at klemkraften alltid er på et minimum.

Våre garasjeporter og beslag er testet både med og uten portåpner og er sertifisert i henhold til de høye sikkerhetskrav NS/EN 13241-1 setter. Portene er også testet og sertifisert med hensyn på varme- og
lydisoleringsevne, vann- og lufttetthet og vindbelastning.

Leddportbeslag

Leddportbeslag

Lobas leddportbeslag er et kvalitetsbeslag produsert i Norge for norske forhold.

Mange kombinasjoner av beslaget gjør at det kan skreddersys en løsning som passer dine ønsker og behov.

Våre leddportbeslag er testet og godkjent etter den europeiske standarden EN 13241-1. Denne standarden setter høye krav til styrke, pålitelighet og sikkerhet. Sammen med vår kvalitet og lange erfaring gir dette deg den trygghet du trenger.

 

Vippeportbeslag

VippeportbeslagVåre beslag til vippeporter har vært på markedet i over 60 år. LOBAS Viking er et resultat av kontinuerlig fokus på produktutvikling og forbedringer.

Dette beslaget, som er for garasjeporter i tre, er ideelt til garasjer med lav overhøyde og liten sideklaring.

Beslaget er, gjennom tre varianter, tilgjengelig for porthøyder fra 1,90 til 2,50 meter og en portvekt opp til 100 kg. Portåpner kan monteres på port, men leveres ellers med manuell lås om det er ønskelig.

Viktige mål:

Nødvendig størrelse på portåpningen
Bredde: Portbredde + 16 mm
Høyde: Porthøyde + 25 mm

Nødvendig klaring over og på siden av karm (inne i garasjen):
Over: Porttykkelse
Sider: 65 mm

OBS! Vær oppmerksom på at oppsatte mål gjelder netto porthøyde – ikke lyspåning.

Nettoporthøyde fremkommer ved fratrekk av overkarmens høyde + klaring port/gulv. (Vanligvis kan en redusere lyshøyden med 7 cm)

Vedlikehold for villagarasjer:

Vask/spyl porten to ganger i året. Dersom du bor tett ved sjøen bør porten spyles en gang i måneden.

Bruk maling på skader/riper som måtte oppstå i lakken. Smør bevegelige deler og fjær med Universal smøremiddel 2 til 4 ganger i året.

Mer informasjon om vedlikehold finner du i våre monteringsanvisninger og i brukermanualen.

Reklamasjonsrett for villagarasjer:

Våre porter og beslag leveres med en reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Denne gjelder såfremt beslaget blir brukt i det formålet den er produsert for (villagarasjer).

Våre garasjeporter har opp til 10 års garanti mot gjennomrusting. Portåpnerne våre har opp til 5 års garanti. Garantien forutsetter at vedlikehold er utført som beskrevet i monteringsanvisningen.

Vi har forhandlere i hele landet

Ønsker du en LOBAS® garasjeport? Finn din lokale forhandler

Finn forhandler