Vedlikehold av LOBAS-porten

By september 14, 2018Vedlikehold
Spyling av garasjeport

Mye er gjort på 10 minutter!

Du får mye igjen for å gjøre jevnlig vedlikehold på garasjeporten din. Med enkel innsats forlenger du levetiden på alle bevegelige deler og fjærsystem.

Innvendig vedlikehold

Smør trinsehjul

TRINSEHJUL: Bruk spray for å komme godt til.

2 – 4 ganger i året:

  • Smør alle bevegelige deler. Fjæren er spesielt viktig å smøre. Smør også hengsler, bevegelige deler og vaier. Bruk universalsmøremiddel – gjerne spray for å komme lettere til. Tips: Smør vaieren når porten er åpen for mer effektiv smøring.
  • Sjekk om vaieren er slakk eller flisete. Sørg for at vaieren er like stram på begge sider, ellers vil garasjeporten din slites skjevt. Er den flisete må den skiftes. Kontakt din forhandler for reservedeler.

1 gang i året:

  • Se over skruene som fester beslag og hengsler. Er de løse, strammer du dem.
  • Sjekk porten: Løs ut porten fra portåpneren og kjør den manuelt. Går den tregt, smør opp porten. En godt balansert port skal stå i ro i halvåpen posisjon (porten ca. 1 m over bakken). Siger den lett ned må fjærene etterstrammes. Portåpneren vil også få lenger levetid når porten går fint manuelt. Om det er gjort endringer på porten, kjør en ny kraftjustering på portåpneren. Husk alltid å ta en sikkerhetstest etter du har gjort endringer på port eller kjørt ny kraftjustering. Sjekk bruksanvisningen eller ta kontakt med garasjeportforhandleren din.

Se mer informasjon i monteringsanvisningen for port og portåpner.

Utvendig vedlikehold

Spyl garasjeporten

  • Spyl garasjeporten to ganger i året.
  • Dersom du bor ved sjøen skal du spyle garasjeporten din en gang i måneden for å unngå at saltet fra havet tærer på overflatebehandlingen. Du vil ikke se at det ligger salt på garasjeporten, men spyl den like ofte selv om den kanskje ser ren ut.

Vask gjerne porten din med bilsjampo.

Med riktig vedlikehold forlenger du garasjeportens levetid. Trenger du reservedeler, smøreolje eller hjelp til å justere garasjeporten din, kan du kontakte din nærmeste Lobas-forhandler!

Hilsen oss på Lobas