Blogg

Bunnlist på garasjeport. Fotografi av detalj, 2019.

Tetting av garasjeporten

By | Isolering

Nye garasjeporter kommer med gummilister på toppen, sidene og bunnen som standard. Eldre garasjeporter kan mangle tettelister, og i noen tilfeller vil du ha behov for å bytte ut en list. Lær mer om gummilister til garasjeporter! Read More

Spyling av garasjeport

Vedlikehold av LOBAS-porten

By | Vedlikehold

Mye er gjort på 10 minutter!

Du får mye igjen for å gjøre jevnlig vedlikehold på garasjeporten din. Med enkel innsats forlenger du levetiden på alle bevegelige deler og fjærsystem.

Read More